ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ความถนัดทางวิศวกรรม
หมวด : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์
ผู้แต่ง : อาจารย์อิสเรศ ปิตินวกรม
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรม กลศาสตร์ ไฟฟ้า สมบัติเชิงกลของสาร ไว้ในเล่มเดียว