• 22 กรกฎาคม 2022

  นิทรรศการหนังสือ "เด็กช่างอ่าน" (เทคนิคคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 • 14 มิถุนายน 2022

  ส่งความคิดถึง To Library PTC

 • 31 พฤษภาคม 2022

  นิทรรศการหนังสือเด็กช่างอ่าน(สำรวจ)

 • 30 พฤษภาคม 2022

  นิทรรศการเด็กช่างอ่าน(เครื่องมือกล,แม่พิมพ์โลหะ)

 • 06 พฤษภาคม 2022

  แนะนำหนังสือใหม่E-Book (สายสอบ)

 • 06 พฤษภาคม 2022

  นิทรรศการเด็กช่างอ่าน (เครื่องกลอุตสาหกรรม)

 • 20 มกราคม 2022

  นิทรรศการหนังสือเด็กช่างอ่าน (ไฟฟ้า)

 • 09 ธันวาคม 2021

  นิทรรศการแนะนำหนังสือเด็กช่างอ่าน (ยานยนต์)

 • 09 ธันวาคม 2021

  แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม

 • 01 พฤศจิกายน 2021

  แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน

 • 12 ตุลาคม 2021

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม

 • 20 กันยายน 2021

  อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และการสร้างสื่อการเรียนการสอน

 • 20 กันยายน 2021

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน

 • 20 กันยายน 2021

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม

 • 10 กันยายน 2021

  9 ก.ย. 64 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยนายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกันธนาคารออมสินเขตแพร่ โดย นายบัณฑิต กองทรัพย์ ผู้อำนวยการฯ จัดพิธีรับมอบกล่องควบคุมอุณหภูมิวัคซีนและเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C ให้กับโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดแพร่

 • [title]
  เก่งพูดจีนใน 101 ชั่วโมง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สนุก ศัพท์ญี่ปุ่น สำหรับผู้เริ่มต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สนุก ศัพท์จีนกลาง สำหรับผู้เริ่มต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ตะลุยข้อสอบนายสิบตำรวจ รวมทุกสายงาน
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  พจนานุกรมไทยสำหรับนักเรียน ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์
 • [title]
  ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  ห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library)
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  เตรียมรถให้พร้อม เพื่อป้องกันดูแลรักษาทั้งก่อนและหลังจมน้ำ
  หมวดหมู่: วิทยาการเทคโนโลยี
 • [title]
  พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง
  หมวดหมู่: วิศวกรรมศาสตร์
 • [title]
  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  หมวดหมู่: วิทยาการเทคโนโลยี
 • [title]
  ebook โครตง่าย! "คุณ" ก็ทำได้
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  Easy Note สอบครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  ติว English พิชิต ก.พ.+สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  คู่มือ+ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนท้องถิ่น
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  หมวดหมู่: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
 • [title]
  คู่มือการตรวจสอบ บำรุงรักษา และฟื้นฟูสภาพรถยนต์ด้วยตนเอง
  หมวดหมู่: วิทยาการเทคโนโลยี
 • [title]
  ช่างรถยนต์มือใหม่
  หมวดหมู่: วิทยาการเทคโนโลยี
 • [title]
  คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วุฒิ ม.6 , ปวช. ปี 64
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  ฝึกอังกฤษ 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • [title]
  งานจักรยานยนต์
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  kittisak
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  เก่งพูดจีนใน 101 ชั่วโมง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  งานวัดละเอียด
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานประดับยนต์
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  ฝึกอังกฤษ 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  งานวัดละเอียดช่างยนต์ (ช่างยนต์)
  หมวดหมู่: สาขาวิชาช่างยนต์
 • [title]
  ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานแก๊สรถยนต์ (ช่างยนต์)
  หมวดหมู่: สาขาวิชาช่างยนต์
 • [title]
  ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  เรียนรู้การเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง 1
  หมวดหมู่: วิศวกรรมศาสตร์
 • [title]
  สนุก ศัพท์ญี่ปุ่น สำหรับผู้เริ่มต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  หม้อแปลงไฟฟ้า
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  ตะลุยข้อสอบนายสิบตำรวจ รวมทุกสายงาน
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานไฟฟ้ารถยนต์ (สาขาช่างยนต์)
  หมวดหมู่: สาขาวิชาช่างยนต์
 • [title]
  งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  เก่งพูดอังกฤษในที่สาธารณะ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  การควบคุมระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

 • แนะนำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • วิทยาลัยดีดี-วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • งานกลึง
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • การเตรียมความพร้อมการฝึกงานรายวิชา นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ร้อยใจมากราบครู
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...