• 22 กรกฎาคม 2022

  นิทรรศการหนังสือ "เด็กช่างอ่าน" (เทคนิคคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 • 14 มิถุนายน 2022

  ส่งความคิดถึง To Library PTC

 • 31 พฤษภาคม 2022

  นิทรรศการหนังสือเด็กช่างอ่าน(สำรวจ)

 • 30 พฤษภาคม 2022

  นิทรรศการเด็กช่างอ่าน(เครื่องมือกล,แม่พิมพ์โลหะ)

 • 06 พฤษภาคม 2022

  แนะนำหนังสือใหม่E-Book (สายสอบ)

 • 06 พฤษภาคม 2022

  นิทรรศการเด็กช่างอ่าน (เครื่องกลอุตสาหกรรม)

 • 20 มกราคม 2022

  นิทรรศการหนังสือเด็กช่างอ่าน (ไฟฟ้า)

 • 09 ธันวาคม 2021

  นิทรรศการแนะนำหนังสือเด็กช่างอ่าน (ยานยนต์)

 • 09 ธันวาคม 2021

  แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม

 • 01 พฤศจิกายน 2021

  แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน

 • 12 ตุลาคม 2021

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม

 • 20 กันยายน 2021

  อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และการสร้างสื่อการเรียนการสอน

 • 20 กันยายน 2021

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน

 • 20 กันยายน 2021

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม

 • 10 กันยายน 2021

  9 ก.ย. 64 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยนายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกันธนาคารออมสินเขตแพร่ โดย นายบัณฑิต กองทรัพย์ ผู้อำนวยการฯ จัดพิธีรับมอบกล่องควบคุมอุณหภูมิวัคซีนและเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C ให้กับโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดแพร่

 • [title]
  คู่มือนักเรียนใหม่2567
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  บทเรียนโมดูล เรื่อง หลักการฉายภาพ มุมที่1 และ มุมที่3
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  หนังสือภาพ 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย ศัพท์จีน ที่เด็กๆ ต้องรู้
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  เก่งพูดจีน 80 สถานการณ์ ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  คู่มือเทคนิคการจัดฝึกอบรมให้ประสบความสำเร็จ
  หมวดหมู่: การบริหารงานบุคคล
 • [title]
  ฟิตภาษาอังกฤษให้เก่ง รู้ทัน Tenses & Modal Verbs
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  เทคนิคและศิลปะการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างยอดขายสุดปัง
  หมวดหมู่: บริหารการตลาด
 • [title]
  ก้าวสู่วิธีสร้างเงินพันล้านจากงานออนไลน์
  หมวดหมู่: บริหารการตลาด
 • [title]
  เก่งอังกฤษพิชิตไวยากรณ์ ฉบับเร่งรัด
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  ย้อนประวัติศาสตร์แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรอยุธยา
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  การวางแผนและควบคุมการผลิต
  หมวดหมู่: หมวดบริหาร-การลงทุน
 • [title]
  TOEIC Tips
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สยามในอดีต
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  แรงกระแทกและการออกแบบแผงราวกันตกคอนกรีตอาคารจอดรถ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  คัมภีร์สร้างความรวย ฉบับคนไม่เอาถ่าน
  หมวดหมู่: จิตวิทยาทั่วไป
 • [title]
  หัวไม่ดีก็มีวิธีสอบผ่าน
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  แค่เปลี่ยนวิธีคิดก็สอบติดข้าราชการ
  หมวดหมู่: จิตวิทยาทั่วไป
 • [title]
  ที่สุด 101 พันธุ์ข้าวไทย อาหารสู่ชาวโลก
  หมวดหมู่: อาหาร-เครื่องดื่ม
 • [title]
  คู่มือตะลุยโจทย์ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ ป.ตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย และกฎหมายเพื่อการสอบ ก.พ.
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ

 • [title]
  บทเรียนโมดูล เรื่องเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  งานจักรยานยนต์
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  เก่งพูดจีนใน 101 ชั่วโมง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  งานวัดละเอียด
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  หม้อแปลงไฟฟ้า
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานประดับยนต์
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานวัดละเอียดช่างยนต์ (ช่างยนต์)
  หมวดหมู่: สาขาวิชาช่างยนต์
 • [title]
  ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานแก๊สรถยนต์ (ช่างยนต์)
  หมวดหมู่: สาขาวิชาช่างยนต์
 • [title]
  เรียนรู้การเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง 1
  หมวดหมู่: วิศวกรรมศาสตร์
 • [title]
  ฝึกอังกฤษ 4 ทักษะ พูด เขียน อ่าน แปล
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สนุก ศัพท์ญี่ปุ่น สำหรับผู้เริ่มต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  ตะลุยข้อสอบนายสิบตำรวจ รวมทุกสายงาน
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานไฟฟ้ารถยนต์ (สาขาช่างยนต์)
  หมวดหมู่: สาขาวิชาช่างยนต์
 • [title]
  ฟิตภาษาอังกฤษให้เก่ง รู้ทัน Tenses & Modal Verbs
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  เรือจ้าง วางพาย เทคนิคแพร่ 2565
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด

 • แนะนำห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแพร่
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - วิทยาลัยที่เราภูมิใจ (85 ปี) [Official MV]
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - เดินแบบแสดงโชว์ ของที่ระลึก ครบรอบ 85 ปี เทคนิคแพร่
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - การแข่งขันการทำลาบขม เมืองแป้
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • แนะนำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • วิทยาลัยดีดี-วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • งานกลึง
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • การเตรียมความพร้อมการฝึกงานรายวิชา นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ร้อยใจมากราบครู
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...