ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 3
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ผศ. ดร. ณัฐวิภา วิริยา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ติดต่องานลูกค้าต่างชาติ พรีเซนต์งานกับ BOSS ด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ!  มีประโยคพร้อมคำอ่าน ใช้งานได้ทันที! • การบอกสภาวะ • การลางาน • การประสานงาน • การซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน