ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

IoT เบื้องต้นบน NodeMCU
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ส.ส.ท.
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : NodeMCU เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์คล้ายกับ Arduino ซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมก็เหมือนกัน (คือ Arduino IDE) แต่ NodeMCU สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ และมีราคาถูก จึงนิยมนำมาใช้กับงาน IoT (Internet of Things) แต่ NodeMCU สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ และมีราคาถูก จึงนิยมนำมาใช้กับงาน IoT (Internet of Things) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาหรือทดลองทำโปรเจกต์ต่าง ๆ