ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือตะลุยโจทย์ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ ป.ตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : โสภณัฐ รัตนโสภา
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  ต้นกล้า  ราคาปก  :  345  บาท  “การรับราชการ” เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และมีสวัสดิการที่ดีสำหรับชีวิต เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ต้องผ่านการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน ทั้งความรู้ในวิชาการที่ได้เคยศึกษามา โดยมีการประยุกต์เพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือก ต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ส่วนหนึ่งคือการอ่านทบทวนเนื้อหาสาระวิชาการต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นเข้ามาด้วย แต่การอ่านเนื้อหาเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้เข้าสอบจดจำเนื้อหาได้ไม่หมด ดังนั้น ตัวช่วยที่ดีสำหรับการ เตรียมสอบ คือการได้ลองทำโจทย์ข้อสอบนั่นเอง “คู่มือตะลุยโจทย์ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ ป.ตรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ สร้างแบบข้อสอบจำลองเสมือนจริงขึ้นมา 4 ชุด โดยทุกชุดประกอบไปด้วยข้อสอบตามแนวทางการสอบจริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าสอบได้ทดลองทำและจับเวลา เพื่อช่วยให้ผู้อ่านวางแผนสำหรับการสอบได้จริงฝึกฝนโดยการทำข้อสอบและตรวจคำตอบ พร้อมประเมินตนเองจากคะแนนที่ได้ วิชาใดที่คะแนนผ่านเกณฑ์แล้วให้อ่านทบทวนอีกครั้งตอนท้ายเพื่อความแม่นยำ หากแต่วิชาใดที่ได้คะแนนน้อย ก็ให้ผู้อ่านกลับไปอ่านเนื้อหาวิชานั้นเพิ่มเติม และหาแนวข้อสอบของวิชานั้นมาทำเพิ่มเติม  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com