ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ที่สุด 101 พันธุ์ข้าวไทย อาหารสู่ชาวโลก
หมวด : อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นด้วยความภาคภูมิใจในข้าวไทย อีกทั้งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือมุ่งหวังให้เป็นองค์ความรู้ความเข้าใจและให้เป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายว่าพันธุ์ข้าวไทยที่ปลูกกันอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ราบลุ่มหรือบนดอยว่ามีพันธุ์ข้าวอะไรบ้างจากการรวบรวมของคณะผู้จัดทำ พบว่าในปัจจุบันมีพันธุ์ข้าวไทยมากกว่า 100 ชนิด และที่นิยมบริโภคเป็นที่ชื่นชอบกันอย่างกว้างขวางและมีชื่อเสียงก้องโลก ก็คือ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งสามารถส่งออกไปขายและนำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีจำนวนมหาศาลอีกความภาคภูมิใจหนึ่งก็คือ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทย จนกระทั่งสามารถนำเอาเมล็ดข้าวที่ปลูกได้มารับประทาน โดยไม่ต้องหุงต้มเพียงแค่นำไปแช่น้ำเท่านั้นท้ายสุดคณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ข่าวสาร ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนมีเนื้อหาครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด