ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แรงกระแทกและการออกแบบแผงราวกันตกคอนกรีตอาคารจอดรถ
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เนื้อหาได้อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับแรงกระแทก พฤติกรรมความเสียหายเมื่ออาคารคอนกรีตเสริม เหล็กรับแรงกระแทกที่มีความซับซ้อน ทั้งจากการสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงกระตุ้นที่เกิดในเวลาระดับ มิลลิวินาที และความไร้เซิงเส้นจากความเสียหายเฉพาะจุด หรือ ความเสียหายโดยรวมของโครงสร้างคอนกรีต และการตั้งข้อสังเกตุถึงแรงที่คำนวณจากข้อแนะนำตาม มยผ.1321-61 ด้วยการสร้างตัวอย่าง และการอ้างอิงจากทฤษฎีแรงกระแทก