ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ย้อนประวัติศาสตร์แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรอยุธยา
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓หรือในอีกพระนามคือสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในอาณาจักรอยุธยา รัชกาลที่ ๒๗ แห่งราชวงศ์ปราสาททอง กล่าวว่า แผ่นดินอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เปรียบดัง ‘แผ่นดินอินเตอร์และแผ่นดินทอง’เพราะนอกจากจะมีผู้คนหลายชาติหลายภาษา ทั้งยุโรปและเอเชียเข้ามาเดินขวักไขว่เต็มไปหมดแล้ว ยังมีการติดต่อค้าขายกันอย่างคึกคักนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นยอดนักปราชญ์นักปกครอง นักรบผู้เกรียงไกร และเป็นนักการทูตที่สร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รวมทั้งได้นำวิทยาการต่างๆเข้ามา สร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทั้งนี้แม้ว่าพระองค์จะไม่ใช่ยอดนักรบเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านกลศึกตามแบบฉบับตำราพิชัยสงคราม และมียอดแม่ทัพที่เก่งกล้าอย่าง ‘โกษาเหล็ก’ มียอดนักการทูตผู้เชี่ยวชาญที่ถูกส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ อย่าง‘โกษาปาน’ อีกทั้งยังมีพี่หมื่น ‘สุนทรเทวา’ ของแม่การะเกดในละครย้อนยุค บุพเพสันนิวาส มีนักประสานผลประโยชน์สิบทิศอย่าง ‘เจ้าพระยาวิชเยนทร์’ หรือ ‘ฟอลคอน’ มียอดนักปราชญ์อย่าง ‘พระโหราธิบดี’ (ผู้นิพนธ์หนังสือจินดามณี แบบเรียนเล่มแรกของไทย) และมียอดกวีเอกอย่าง ‘ศรีปราชญ์’ เป็นต้น ดังนั้นจึงทรงเป็น ‘มหาราช’ เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อยุธยา ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการเทิดพระเกียรติเป็น ๑ ใน ๗ บูรพกษัตริย์ไทย