ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เก่งอังกฤษพิชิตไวยากรณ์ ฉบับเร่งรัด
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เก่งอังกฤษ พิชิตไวยากรณ์ ฉบับเร่งรัด เล่มนี้ เคยตีพิมพ์ซ้ำมาหลายครั้งในชื่อ เก่งอังกฤษ พิชิตไวยากรณ์ ฉบับสมบูรณ์ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครั้งนี้ทางสำนักพิมพ์ได้มีการ ปรับปรุง ตรวจทานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยที่เนื้อหายังคงอธิบายได้ละเอียดและเข้าใจง่ายและเป็นหนังสือที่เคยติดอันดับหนังสือขายดียาวติดต่อกันมากกว่า 35 สัปดาห์และติด 1 ใน 10 อันดับหนังสือที่มีจำนวนขายเล่มมากที่สุด โดยเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเพียงเล่มเดียวเท่านั้น    ในเล่ม...มีคำอธิบายที่เข้าใจง่าย...จำได้เร็ว...สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง-ㆍ- ผู้อ่านจะเข้าใจ ---หลักไวยากรณ์   โครงสร้าง ตัวอย่าง ประโยคคำศัพท์  วิธีใช้คำศัพท์  วิธีการใช้ไวยากรณ์ เทคนิคการจำแต่ละชนิด พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน  หลักไวยากรณ์แบบง่ายๆอ่าน...เข้าใจง่าย...จำได้เร็ว สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นำไปใช้...ได้ทันทีแห็บใหม่ -บทเรียนของน้องๆ จะนำพาทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ได้จริง