ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ก้าวสู่วิธีสร้างเงินพันล้านจากงานออนไลน์
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ก้าวสู่วิธีสร้างเงินพันล้านจากงานออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องที่เพ้อฝันเลยในปัจจุบันนี้มีคนไทยทำได้หลายคนแล้ว ตัวอย่างที่ดีนั้นมีค่าสรรหาคำสอนจากหนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านรู้ถึง 10M&10P ที่สร้างความสำเร็จทางธุรกิจ จะสร้างเทคนิคกลยุทธ์การขายอย่างไรในยุคนี้ ยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อการขายออนไลน์ สู่ลู่ทางในการทำตลาดออนไลน์กับการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการตลาดและใช้สื่อเพื่อการขายให้ได้ผล การสร้างยอดขายให้ตรงกลุ่มและสร้างสายสัมพันธ์ ยุทธวิธีการสร้างความยั่งยืนบนโลกธุรกิจออนไลน์