แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม

, , , , , , ,

#กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม

ให้ความรักเป็นหนังสือ เพียงแค่เธอค่อยๆอ่าน ค้นหาใจของเธอ

มาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะ