นิทรรศการหนังสือเด็กช่างอ่าน (ไฟฟ้า)

นิทรรศการหนังสือ "เด็กช่างอ่าน"

#ช่างไฟฟ้า #ไฟฟ้ากำลัง #ไฟฟ้าทวิ #งานไฟฟ้าต่างๆ

หนังสือมีมากกว่าในรูป มาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะ