นิทรรศการหนังสือ "เด็กช่างอ่าน" (เทคนิคคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นิทรรศการหนังสือ "เด็กช่างอ่าน"

#เทคนิคคอมพิวเตอร์ #คอมพิวเตอร์ #เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องสมุดมีหนังสือมากมาย มาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะ