รายละเอียดวีดีโอ

การเตรียมความพร้อมการฝึกงานรายวิชา นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคแพร่
หมวดหลัก : ความรู้ทั่วไป

เนื้อหา

-