นิทรรศการเด็กช่างอ่าน (เครื่องกลอุตสาหกรรม)

นิทรรศการหนังสือ "เด็กช่างอ่าน"

#เครื่องกลอุตสาหกรรม #เครื่องกล #อุตสาหกรรม

ห้องสมุดมีหนังสือมากมาย มาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะ